Disclaimer

Onze disclaimer pagina.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden,
(tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de
webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer
verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het
mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich
feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de
deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is
experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden
toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen
raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst
moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande
verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar
aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen
bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan
kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy,
publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U
bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn
aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang
tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,
handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren
van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn
ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw
inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie:

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de
uitgever.

Bekijk video's over faalangst

Minder verlegen worden Minder verlegen worden Van jongs af aan wordt je sterk beïnvloed door de maatschappij. Wanneer je directe omgeving (rolmodel, ouders, opvoeders) het erg belangrijk vinden wat andere mensen denken dan bestaat er een grote kans dat deze ... Lees meer
Tips bij faalangst Tips bij faalangst Denk jij dat je last hebt van faalangst? En zou je er graag vanaf willen komen? De volgende tips dragen bij aan het verminderen en overwinnen van faalangst. In vele gevallen gaat het niet om iets nieuws... Lees meer
Ontstaan faalangst en oorzaak Ontstaan faalangst en oorzaak Faalangst begint met verlangen naar succes of iets graag willen. Succes is ontzettend belangrijk in onze maatschappij. De druk om te presteren neemt hierdoor toe. In de westerse samenleving wordt identiteit (of wie je bent) verward met sociale status,... Lees meer
Overwin vliegangst Overwin vliegangst Vliegangst is uitstekend te behandelen. Laat je niet langer beperken door je angst en vergroot je bewegingsvrijheid. Het maakt niet uit als je nog nooit gevlogen hebt of al angstig wordt als je aan vliegen denkt. Na een behandeling b... Lees meer
Sociale faalangst Sociale faalangst Een goede omschrijving voor sociale faalangst is angst in het bijzijn van (onbekende) mensen. Introverte of verlegen mensen hebben dan ook weleens de neiging om zich terug te trekken of alleen te willen zijn. Alleen zijn voelt veilig... Lees meer
Blozen? Bloosangst Blozen? Bloosangst De angst om te blozen ontstaat wanneer je met je gedachten controle probeert uit te oefenen over de gedachten van andere mensen. Je maakt je dan zorgen over wat andere mensen denken als je bloost en juist daardoor creëer je de bloosangst.... Lees meer